طبقه وینیل ESD همگن

  • Homogeneous ESD Vinyl Floor

    طبقه وینیل ESD همگن

    کف وینیل همگن ESD عملکرد ضد استاتیک دائمی دارد زیرا از شبکه استاتیک رسانایی تشکیل شده در رابط ذرات پلاستیک همراه با عملکرد کف همگن وینیل مانند ضد آب ، بازدارنده شعله ، مقاوم در برابر سایش ، جذب صدا ، مقاومت شیمیایی و غیره استفاده می کند.

  • Anti-static conductive vinyl sheet

    ورق وینیل رسانای ضد استاتیک

    کف وینیل همگن ESD عملکرد ضد استاتیک دائمی دارد زیرا از شبکه استاتیک رسانایی تشکیل شده در رابط ذرات پلاستیک همراه با عملکرد کف همگن وینیل مانند ضد آب ، بازدارنده شعله ، مقاوم در برابر سایش ، جذب صدا ، مقاومت شیمیایی و غیره استفاده می کند.